7/10/16

μα...

...μες στην αμφιλύκη μιας δύσβατης πραγματικότητας....


...το φως της ελπίδας προσώρας, έχει ηττηθεί...
by koko