1/6/16


"Οι άνθρωποι, όπως τ’ αστέρια, 
έχουν το δικαίωμα της έκλειψης. 
Και αυτό δεν πειράζει, 
με την προϋπόθεση ότι το φως
θα ξανάρθει και η έκλειψη 
δεν θα χαθεί μέσα στη νύχτα" Victor Hugo 

                           Καλό Καλοκαίρι!